Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
pořádá
konferenci zdravotnických záchranných služeb

18. Brněnské dny urgentní medicíny
24. – 26. dubna 2019
Mikulov, hotel Galant                 


Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem organizačního výboru pozvala na již 18. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, které se tradičně konají v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 24. – 26. dubna 2019.

Rok od roku je těžší přinést program s tématy novými, neotřelými a zaujmout více, než nádherné prostředí Mikulova. Doufáme, že se nám to podaří i letos, a že vás zaujme: „Využití technologií v urgentní medicíně“. Konference je opět plánována jako třídenní, kdy středa je věnována pracovním setkáním odborných skupin a čtvrtek a pátek vlastnímu odbornému programu.

Těšíme se na vaši účast, diskusní příspěvky i originální sdělení z vaší praxe.

MUDr. Jana Kubalová
předsedkyně programového a organizačního výboru
náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.


Hlavní témata

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS)
Blok bude připraven ve spolupráci s Pracovní skupinou urgentní ultrasonografie SUMMK ČLS JEP".
V odpoledních hodinách bude navazovat workshop pro lékaře a NLZP.

Medicína v horkých zónách
Profesionální zdravotnická pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami a lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Nové standardy v organizaci péče o CMP pacienty
Jaké pacienty konzultovat v KCC, IC, léčba hypertenze u pacientů stižených CMP, projekty optimalizace péče.

Technologie v urgentní medicíně a její využití v praxi
Využití telemetrie (pro – con diskuse) a další.

Neonatologická problematika v urgentní medicíně

Neobvyklá témata aneb vliv vesmírného počasí na incidenci kardiovaskulárních katastrof

Posterová sekce – varia

Pracovní setkání

Pracovní setkání operátorů KZOS.

Pracovní setkání členů VS LZS a setkání pracovní skupiny LZS při SUMMK ČLS JEP

Pracovní setkání členů SPIS a PEER

Pracovní setkání tiskových mluvčích ZZS

Setkání vzdělavatelů

Pracovní setkání inspektorů provozu

Pracovní setkání

Workshop Point of Care Ultrasonografie - připravuje Pracovní skupina urgentní ultrasonografie SUMMK ČLS JEP"

Předání cen Asociace zdravotnických záchranných služeb při příležitosti konání společenského večera dne 25. dubna 2018

Časový plán

  24. dubna 2019

 

  17.00 – 19.00 hod

Registrace účastníků

  15.00 − 20.00 hod

Workshopy

  25. dubna 2019

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  8.45 – 9.00 hod

Zahájení konference

  9.00 − 11.00 hod

Přednáškový blok I.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break

  11.30 − 13.00 hod

Přednáškový blok II.

  13.00 – 13.45 hod

Oběd

  13.45 − 15.15 hod

Přednáškový blok III.

  15.15 − 16.15 hod

Komentovaná posterová sekce

  16.15 – 16.30 hod

Coffee break

  16.30 − 18.00 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  26. dubna 2019

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

  12.45 – 14.00 hod

Oběd

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

 

 

Do 12. 4. 2019

Na místě

Lékaři

Kč 1 850,-

Kč 2 150,-

NLZP

Kč 1 650,-

Kč 1 950,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd dne 25. 4. a 26 .4., vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.

Platba převodem je možná do 12. dubna 2019.

STORNO PODMÍNKY

Do 27. března 2019         bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
Do 18. dubna 2019          bude vráceno 50 % ze zaplacené zálohy  
Od 19. dubna 2019          se poplatek nevrací                                  

Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 15. března 2019.
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru) 30. března 2019
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 30. března 2019

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce u registračního pultu.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Prostory

Sál AURELIUS – Přednáškový sál
Lobby bar – Doprovodná výstava
Foyer – Registrace účastníků

Registrace účastníků

24. dubna 2019   17.00 – 19.00 hod
25. dubna 2019     8.00 – 12.00 hod
26. dubna 2019     8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference u registrace účastníků.


Obědy

Obědy se vydávají v hotelové restauraci dne 25. dubna 2019 od 12.00 do 14.00 hod a dne 26. dubna 2019 od 12.00 do 14.00 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 25. dubna 2019 v sále AURELIUS hotelu Galant. Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.


Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen!

 Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

 

Partneři

Generální partner konference


Partneři coffee breaku


Vystavovatelé
 


Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz